Public Relations Manager
Public Relations Manager

Go Vilnius yra oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra, kurios tikslas – padėti miestą atrasti turistams, investuotojams, talentams ir tarptautinių renginių delegatams. Go Vilnius aktyviai vykdo tarptautinę rinkodarą skirtingoms tikslinėms auditorijoms užsienio rinkose didindamas Vilniaus miesto žinomumą, stiprindamas prekės ženklą ir padėdamas visai agentūrai siekti strateginių tikslų.