„Go Vilnius“ administracinė informacija

Veiklos rezultatai

Veiklos rezultatai

VšĮ „Go Vilnius“ 2023 metų veiklos ataskaita

Peržiūrėti

VšĮ „Go Vilnius“ 2022 metų veiklos ataskaita

Peržiūrėti

VšĮ „Go Vilnius“ 2021 metų veiklos ataskaita

Peržiūrėti

VšĮ „Go Vilnius“ 2020 metų veiklos ataskaita
VšĮ „Go Vilnius“ 2019 metų veiklos ataskaita
VšĮ „Go Vilnius“ 2018 metų veiklos ataskaita
VšĮ „Go Vilnius“ 2018 metų veiklos planas
VšĮ „Go Vilnius“ 2017 metų veiklos ataskaita

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

VšĮ „Go Vilnius“ įvykdytų mažos vertės pirkimų suvestinė (2023)
VšĮ „Go Vilnius“ įvykdytų mažos vertės pirkimų suvestinė (2022)
VšĮ „Go Vilnius“ įvykdytų mažos vertės pirkimų suvestinė (2021)
VšĮ „Go Vilnius“ įvykdytų mažos vertės pirkimų suvestinė (2020)
VšĮ „Go Vilnius“ įvykdytų mažos vertės pirkimų suvestinė (2019)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Kita

Kita

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į LR specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašas