Tarptautinių konferencijų skatinimo programa

Tarptautinių konferencijų skatinimo programa siekiama stiprinti Vilniaus, kaip konferencijų miesto bei įvairių sričių kompetencijų centro įvaizdį pasaulyje, o taip pat didinti konferencijų užsienio dalyvių skaičių, gerinti jų pasitenkinimą, mažinti finansines rizikas konferencijų ir kitų renginių organizatoriams. Programa yra skirta visiems, kas planuoja ir organizuoja įvairias mokslo ar verslo konferencijas, kongresus, forumus, seminarus ir kitus panašaus pobūdžio tarptautinius renginius, kuriuose dalyvaujama išimtinai tik dėl profesinių priežasčių. Paraiškos priimamos visus metus likus ne mažiau nei 30 d. iki konferencijos pradžios. 

 • Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje registruotas, viešas ar privatus juridinis asmuo, organizuojantis Tarptautinę konferenciją savo kaštais ir prisiimantis finansinę, ekonominę, organizacinę ir įstatyminę atsakomybę už Tarptautinės konferencijos organizavimą;  

 • Tarptautinių konferencijų organizatoriai (agentūros) veikiantys pagrindinio konferencijos organizatoriaus (užsakovo) vardu ir galintys pateikti tokį atstovavimą pagrindžiančius įrodymus.

 • Konferencija vyksta mokamoje erdvėje Vilniuje;
 • Konferencijoje gyvai dalyvauja mažiausiai 50 dalyvių; 
 • Iš konferencijoje dalyvaujančių dalyvių mažiausiai 50% yra užsieniečių, atvykusių į Vilnių konferencijos tikslais; 
 • Konferencijos trukmė yra ne mažiau nei 2 dienos po min. 4 val. turinio per dieną;
 • Konferencijoje dalyvauja tik registruoti, organizatoriui žinomi dalyviai;
 • Konferencija skirta tikslinei auditorijai, kurioje dalyvaujama tik dėl profesinių priežasčių.

 • Mugės, parodos ir panašaus formato renginiai net ir tuo atveju, jeigu jie yra skirti profesionalams;
 • Diskusijos, įvairios sesijos, mokymai, pristatymai, apdovanojimai ir kiti renginiai, esantys sudėtine parodų, mugių, festivalių dalimi; 
 • Sporto ir kultūros renginiai, festivaliai, konkursai, hakatonai; 
 • Privačių įmonių arba asmenų šventės, vakaro ir pramoginiai renginiai, gala vakarienės, apdovanojimai ir pan.; 
 • Renginiai, kurių pagrindinis tikslas yra ne profesinis, o laisvalaikio arba poilsio; 
 • Renginiai, kuriuos privaloma vykdyti pagal įstatymą; 
 • Politinių partijų renginiai; 
 • Renginiai, kuriems finansavimas skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansavimo programų.
  • Patalpų ir įrangos nuomos; 
  • Dalyvių maitinimo; 
  • Transporto Vilniaus mieste; 
  • Konferencijos reklamos ir viešinimo; 
  • Pramoginio pobūdžio paslaugų; 
  • Konferencijos organizatoriaus paslaugų.

  Skiriamos kompensacijos dydis priklauso nuo paraiškos vertinimo metu surinktų balų skaičiaus. Balais vertinami 7 konferencijos  kriterijai: 

  • Dalyvių skaičius; 
  • Tarptautiškumas;
  • Sektorius; 
  • Trukmė; 
  • Sezoniškumas;
  • Strateginė svarba; 
  • Įtaka kito renginio pritraukimui.

  Didžiausia galima vienos tarptautinės konferencijos kompensacijos suma yra 30 000 eurų.

  Po konferencijos turi būti pateikta ataskaita ir ją lydintys dokumentai:  

  • Patalpų, įrangos nuomos bei kitas konferencijos organizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai; 
  • Konferencijoje faktiškai dalyvavusių dalyvių sąrašas;
  • Konferencijos programa, kurioje matytųsi pirma ir paskutinė sesija; 
  • Faktinis konferencijos biudžetas;
  • Įrodymai, kad konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Vilniumi; 
  • Ne mažiau nei 5 konferencijos nuotraukos arba nuoroda į nuotraukų galeriją. 

  Po ataskaitos pateikimo per 20 darbo dienų nustatoma galutinė kompensacijos suma.

  Kompensacija išmokama po renginio pervedant pinigus į pareiškėjo nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų nuo sąskaitos ar kito buhalterinei apskaitai tinkamo dokumento pateikimo. 

  8 programos žingsniai   

  1 žingsnis       Paraiškos pateikimas. Paraiška pateikiama elektroniniu būdu likus ne mažiau kaip 30 dienų iki renginio.

  2 žingsnis       Paraiškos vertinimas. Pateikta paraiška įvertinama per 20 darbo dienų nuo jos pateikimo.

  3 žingsnis       Informacinis pranešimas. Apie preliminarios kompensacijos skyrimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.  

  4 žingsnis       Konferencijos įgyvendinimas.

  5 žingsnis      Konferencijos ataskaita. Po renginio per 30 darbo dienų pateikiama konferencijos ataskaita.

  6 žingsnis      Ataskaitos vertinimas. Konferencijos ataskaita įvertinama per 20 darbo dienų.

  7 žingsnis      Kompensacijos skyrimas. Apie galutinės kompensacijos skyrimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.

  8 žingsnis      Kompensacijos išmokėjimas. Kompensacija išmokama per 30 darbo dienų nuo sąskaitos pateikimo.

  Pateikti paraišką

  Paraiškos forma
  Paraiškos forma
  Ataskaitos forma
  Ataskaitos forma