Tarptautinių konferencijų skatinimo programa

Tarptautinių konferencijų skatinimo programa siekiama didinti Vilniaus, kaip konferencijų miesto bei įvairių sričių kompetencijų centro žinomumą pasaulyje. Programa yra skirta visiems, kas planuoja ir organizuoja įvairias mokslo ar verslo konferencijas, kongresus, forumus, seminarus ir kitus panašaus pobūdžio tarptautinius renginius, kuriuose dalyvaujama išimtinai tik dėl profesinių priežasčių. Paraiškos priimamos visus metus likus ne mažiau nei 30 d. iki konferencijos pradžios. 

Programa šiuo metu yra atnaujinama. Paraiškos bus priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d.

 • Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje registruotas, viešas ar privatus juridinis asmuo, organizuojantis Tarptautinę konferenciją savo kaštais ir prisiimantis finansinę, ekonominę, organizacinę ir įstatyminę atsakomybę už Tarptautinės konferencijos organizavimą;  

 • Tarptautinių konferencijų organizatoriai (agentūros) veikiantys pagrindinio konferencijos organizatoriaus (užsakovo) vardu ir galintys pateikti tokį atstovavimą pagrindžiančius įrodymus.

 • Tarptautinė konferencija vyksta mokamoje erdvėje Vilniuje;
 • Tarptautinėje konferencijoje dalyvauja mažiausiai 30 dalyvių (skaičiuojami tik fiziškai dalyvaujantys dalyviai, neįtraukiant pranešėjų, organizatorių, aptarnaujančio personalo ir kt.); 
 • Iš tarptautinėje konferencijoje dalyvaujančių dalyvių mažiausiai 40 % yra užsieniečių, atvykusių į Vilnių konferencijos tikslais (skaičiuojami tik fiziškai renginyje dalyvaujantys dalyviai); 
 • Tarptautinės konferencijos trukmė yra bent 1 diena (min. 4 val. neskaičiuojant pertraukų);
 • Tarptautinėje konferencijoje dalyvauja tik registruoti, organizatoriui žinomi dalyviai;
 • Tarptautinė konferencija skirta tikslinei auditorijai, kurioje dalyvaujama tik dėl profesinių priežasčių (pvz.: darbdavio pavedimu, mokslo tyrimų tikslai ir pan.). 

Kompensuojamos gali būti tik tiesiogiai su Tarptautinės konferencijos organizavimu susijusios išlaidos: 

 • Patalpų ir įrangos nuomos; 
 • Dalyvių maitinimo; 
 • Transporto Vilniaus mieste; 
 • Renginio viešinimo; 
 • Pramoginio pobūdžio paslaugų; 
 • Renginio organizatoriaus paslaugų.
 • Mugės, parodos ir panašaus formato renginiai net ir tuo atveju, jeigu jie yra skirti profesionalams;
 • Diskusijos, įvairios sesijos, mokymai, pristatymai, apdovanojimai ir kiti renginiai, esantys sudėtine parodų, mugių, festivalių dalimi; 
 • Sporto ir kultūros renginiai; 
 • Privačių įmonių arba privačių asmenų šventės, vakaro ir pramoginiai renginiai, gala vakarienės, apdovanojimai ir pan.; 
 • Renginiai, kurių pagrindinis tikslas yra ne profesinis, o laisvalaikio arba poilsio; 
 • Renginiai, kuriuos Pareiškėjas arba trečioji šalis privalo vykdyti pagal įstatymą; 
 • Politinių partijų renginiai; 
 • Renginiai, kuriems finansavimas skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansavimo programų (renginio pajamos iš rėmimo / partnerysčių sutarčių neatmeta kompensacijos skyrimo galimybės).

  Skiriamos Kompensacijos dydis priklauso nuo Paraiškos vertinimo metu surinktų balų skaičiaus. Balais vertinami 6 renginio kriterijai: 

  • Dalyvių skaičius; 
  • Tarptautinės konferencijos tema / sektorius; 
  • Tarptautinės konferencijos trukmė; 
  • Tarptautinės konferencijos strateginė svarba Vilniaus miestui; 
  • Tarptautinės konferencijos tarptautiškumas; 
  • Tarptautinės konferencijos įtaka kito renginio pritraukimui.

  Didžiausia galima vienos Tarptautinės konferencijos Kompensacijos suma yra 30 000 eurų.

  Lėšų panaudojimo įrodymai pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo renginio pabaigos elektroniniu būdu. Pateikiami tokie dokumentai: 

  • Renginio ataskaita;
  • Patalpų nuomos bei kitas Tarptautinės konferencijos organizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos, bankinio mokėjimo pavedimai ir pan.); 
  • Tarptautinėje konferencijoje faktiškai dalyvavusių dalyvių sąrašas su vardu, pavarde, įstaiga, šalimi;
  • Tarptautinės konferencijos programa, kurioje matytųsi pirma ir paskutinė Tarptautinės konferencijos  darbinė sesija; 
   Įrodymai, kad tarptautinės konferencijos dalyviams buvo pristatytas Vilniaus miestas (pateikiant nuotraukas, video, ekskursijas ir pan.); 
  • Ne mažiau nei 5 (penkios) Tarptautinės konferencijos nuotraukos arba nuoroda į nuotraukų galeriją. 

  Po lėšų panaudojimo įrodymų pateikimo per 14 darbo dienų nustatoma galutinė kompensacijos suma.

  Kompensacija išmokama po renginio, pateikus reikalingus lėšų panaudojimo įrodymų dokumentus ir nustačius galutinę kompensacijos sumą. 

  Kompensacija pervedama į nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų nuo sąskaitos ar kito buhalterinei apskaitai tinkamo dokumento pateikimo dienos.

  8 programos žingsniai   

  1 žingsnis       Paraiškos pateikimas. Paraiška pateikiama elektroniniu būdu likus ne mažiau kaip 30 dienų iki renginio.

  2 žingsnis       Paraiškos vertinimas. Pateikta paraiška įvertinama per 14 dienų nuo jos pateikimo.

  3 žingsnis       Informacinis pranešimas. Apie preliminarios kompensacijos skyrimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.  

  4 žingsnis       Renginio įgyvendinimas.

  5 žingsnis       Renginio ataskaita. Po renginio per 20 dienų pateikiama renginio ataskaita ir kiti ją lydintys dokumentai. 

  6 žingsnis      Ataskaitos vertinimas. Renginio ataskaita įvertinama per 14 dienų.

  7 žingsnis      Kompensacijos skyrimas. Apie galutinės kompensacijos skyrimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.

  8 žingsnis      Kompensacijos išmokėjimas. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo sąskaitos pateikimo.

  Pateikti paraišką

  Paraiškos forma
  Paraiškos forma
  Ataskaitos forma
  Ataskaitos forma
  Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu analizės, reklamos ir personalizuoto turinio tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos,skaitykite čia.