Oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra

Rasų kapinės

Rasų kapinės – romantikams ir istorijos tyrinėtojams. Būtinai čia apsilankykite per Vėlines ir pasigėrėkite žvakių švieselių jūra.

Kapinės plyti plačiame slėnyje, Rasų-Ribiškių kalvyne, su daug kalvelių, kurių didžiąją dalį puošia įvairių rūšių medžiai. Tai vienos seniausių kapinių Lietuvoje. Rasų kapinės yra dvejos: Senosios Rasos, įsteigtos 1796 metais, jų viduryje pastatyta neogotikinė koplyčia su varpine, ir Naujosios Rasos.

Išskirtinė šių kapinių vieta – Angelų kalnelis su simboliniu antkapiniu paminklu Negimusiems kūdikiams – abortų aukoms.

Rasų kapinėse yra ir Literatų kalnelis. Jame, kapinių viduryje, palaidoti žymūs lietuvių, lenkų, baltarusių rašytojai ir kultūros veikėjai. Šiaurinėje dalyje – Knygnešių kampelis. Čia išlikę ir  1812 m. statytos tvoros likučiai, ir „vyriausieji“, 1822–1823 m., kapai.

Erozinės kilmės kalvyne įkurtose kapinaitėse dar ikikrikščioniškais laikais, o gal ir vėliau, birželio 23 dienos vakarą žmonės rinkdavosi linksmintis, aukoti aukas ir vaišintis. XIX a. pab. tai buvo turtingų ir žymių žmonių kapinės.  Eilinius parapijiečius laidojo jų pakraščiuose.

Trumpa istorija

Rasos – pirmosios kapinės už miesto ribų, įsteigtos dar 1796 m. uždarius Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčią ir kapines. XIX a. istorikai darė prielaidą, kad Rasų priemiestyje buvo laidojamos įvairių epidemijų aukos. 1800 m., vietoj Šv. Juozapo ir Nikodemo parapijos, buvo įsteigta Misionierių vienuolyno bažnyčios parapija, 1801 m. balandžio 24 d. pašventintas naujųjų kapinių plotas.

Įsteigus kapines, buvo pastatyti kolumbariumai – 3–5 aukštų mūriniai statiniai, į kurių nišas talpindavo karstus, o išorinėje dalyje įstatydavo paminklines lentas. Antakapinės plokštės, dengusios kolumbariumų nišas iš fasadinės pusės, dažnai būdavo aprašytos  ilgais tekstais, padabintos herbais ir raižiniais. Pastaruosius gamino to meto skulptoriai. Kolumbariumai buvo nugriauti XX a., vienas – 1937 m., kitas – 1957 m. Buvę palaikai perlaidoti netoliese, taip pat Rasų kapinėse. Viename iš tų kolumbariumų, manoma, buvo palaidotas ir žymusis dailininkas Pranciškus Smuglevičius.

1847 m. stačiatikių dvasininkija šalia Rasų kapinių užėmė naują plotą, kuriame laidojo Antakalnio karo ligoninės skyriuje mirusius žmones. Naujosios kapinės buvo apkastos grioviu, už kurio laidojo savižudžius. XX a. pradžioje šioms kapinėms prigijo Našlaičių kapinių pavadinimas.

Adresas:
Rasų 32, Vilnius 11351Google Maps
Telefono nr.:
Kaina:

Įėjimas nemokamas

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information,read here.