Prezidento rūmai

Prezidento rūmai kasdieniame gyvenime dažnai yra vadinami Lietuvos Respublikos Prezidentūra, sutrumpintai – Prezidentūra. Prezidento rūmai pastatyti Simono Daukanto aikštėje, kuri šį pavadinimą gavo Simono Daukanto – Vilniaus universiteto auklėtinio, XIX amžiuje parašiusio pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba, – garbei.

Iš kurios pusės beateitumėte į Daukanto aikštę, siaura gatvelė staiga prasiplečia ir įsilieja į aikštę, kurioje dominuoja klasicistiniai XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios statiniai: buvę didikų namai ir dabartiniai Prezidento rūmai. Aikštės didingumą „sušildo“ barokiniai bokšteliai virš pastatų stogų.

Kiekvieną sekmadienį čia 12 val. vyksta iškilminga, 5–10 min. trukmės, vėliavų pakeitimo ceremonija. Joje dalyvauja ne tik šiuolaikinėmis paradinėmis uniformomis, bet ir viduramžių šarvais vilkintys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai. Kariai, dėvintys atkurtą XIV amžiaus LDK kunigaikščio Algirdo epochos valdovų rūmų sargybinių uniformą, neša žinią apie tai, kad nūdienos Lietuvos kariuomenė yra garbingos savo šalies istorijos sargai, tūkstantmetės šalies istorijos dalis.

Nemokamos ekskursijos po Prezidento rūmus organizuojamos šeštadieniais (lietuvių kalba) nuo 10 iki 15 val. ir sekmadieniais (lietuvių ir anglų kalbomis) nuo 10 iki 15 val., būtina išankstinė registracija. Užsakymas galioja tik sulaukus patvirtinimo.

Pažintinės ekskursijos trukmė: 1 val.

Grupės dydis: ne daugiau kaip 20 asmenų.

Likus mažiau nei 3 dienoms iki ekskursijos, užsakymai nepriimami.

Trumpa istorija

Per amžius Prezidento rūmai savo paskirtį keitė ne kartą. Rūmų pastate XVI amžiuje buvo įkurdinta Vilniaus vyskupų rezidencija. XVIII a., kai okupuota Lietuva buvo įtraukta į Rusijos imperijos sudėtį, rūmai paversti Vilniaus generalgubernatoriaus rezidencija. Čia yra lankęsis Rusijos caras Aleksandras Pirmasis, Prancūzijos karalius Liudvikas Aštuonioliktasis, imperatorius Napoleonas Bonapartas, Lenkijos maršalas ir valstybės veikėjas Juzefas Pilsudskis.

Mūsų dienomis, 1997 metais, pastatas buvo restauruotas. Čia dirba Lietuvos Respublikos Prezidentas ir jo kanceliarija, priiminėjami kitų šalių vadovai. Virš rūmų plevėsuojanti LR Prezidento vėliava nuleidžiama tuomet, kai Prezidentas išvyksta iš šalies. Priešais rūmus kabo trys valstybinės trispalvės, iš kurių dvi gali būti pakeičiamos į Prezidentūrą atvykusių svečių valstybinėmis vėliavomis.

Adresas:
S. Daukanto g. 3, Vilnius 01122Google Maps
Telefono nr.:
El. paštas:
Svetainė:

Verta pamatyti

Lietuvos Respublikos Seimo rūmai
Lietuvos Respublikos Seimo rūmai

Seimo rūmai – Lietuvių tautos pasipriešinimo sovietinei okupacijai simbolis.