Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimas

Susipažinkite su išlaidų kompensavimo procesu bei taisyklėmis.  

1 žingsnis. Paraiškos pateikimas. Paraiška turi būti pateikiama likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki tarptautinio renginio pradžios.

2 žingsnis. Paraiškos vertinimas.  

3 žingsnis. Informacinis pranešimas. Apie paraiškos vertinimo rezultatą ir sprendimą dėl kompensacijos skyrimo/neskyrimo pareiškėjas informuojamas el. paštu per 14 darbo dienų nuo paraiškos gavimo.

4 žingsnis. Renginio įgyvendinimas.

5 žingsnis. Renginio ataskaita. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo renginio pabaigos turi būti pateikta renginio ataskaita. 

6 žingsnis. Kompensacijos skyrimas. Pareiškėjui pateikus ataskaitą, iš kurios matyti, kad pareiškėjas tinkamai įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, kompensacija pervedama į pareiškėjo sąskaitą per 14 darbo dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

Pateikite paraišką