Oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra

Šv. Kazimiero bažnyčia

Barokinio stiliaus Šv. Kazimiero bažnyčia yra vienintelė Lietuvoje, kuri buvo pastatyta pagal Romos Jėzaus (Il Gesu) bažnyčios pavyzdį. Bažnyčios bokštus puošia karališkoji karūna, vidų – trys vėlyvojo baroko stiliaus dirbtinio marmuro altoriai.

Bažnyčiai paveikslus 1993 m. nutapė dailininkas Antanas Kmieliauskas. Didžiajame altoriuje puikuojasi „Kristaus prisikėlimas” ir „Šv. Kazimieras“, šoniniuose – „Šv. Andriejus Bobola“ ir „Šv. Ignacas Lojola“.

Šv. Kazimiero bažnyčia skirta Lietuvos ir žmonių, pasišventusių viešajai tarnybai, užtarėjui ir globėjui – Šv. Kazimierui. Šis šventasis Lietuvoje laikomas dar ir amatininkų bei Vilniaus vyskupijos globėju.

Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Vilniaus senamiestyje. Pamaldos čia vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.

Kiekvieną sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, organizuojami religinės muzikos ir susikaupimo pusvalandžiai (koncertai). Juose dalyvauja žinomi Lietuvos muzikos kolektyvai, vargonininkai ir solistai.

Trumpa istorija

Šv. Kazimieras buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnus. Jis gimė 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, iš gausios valdovo šeimos išsiskyrė dvasingumu ir pamaldumu.  Mirė susirgęs džiova, palaidotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, jo vardo koplyčioje. Žmonių įsitikinimą karalaičio šventumu XVII a. pradžioje patvirtino popiežius Klemensas VIII. 1636 m. Šv. Kazimieras buvo paskelbtas Lietuvos dangiškuoju globėju.

Šv. Kazimiero bažnyčia pradėta statyti 1604 m. jėzuitų iniciatyva. Ji buvo skirta 1602 m. kanonizuotam Šv. Kazimierui pagerbti.

1949 m. sovietų valdžia Šv. Kazimiero bažnyčią uždarė. Joje buvo įrengtas vyno sandėlis, sunaikintas visas bažnyčios inventorius, nebuvo išsaugotas altorius, paveikslai, vargonai, varpai.

Tik 1988 m. spalio mėn. Šv. Kazimiero bažnyčia buvo sugrąžinta tikintiesiems, o šiuo metu joje vis dar darbuojasi Lietuvos jėzuitai.

Adresas:
Didžioji 34, Vilnius 01128Google Maps
Telefono nr.:
Darbo laikas:

I-VI: 11:00-19:00
VII: 8:00-19:00

Kaina:

Įėjimas nemokamas

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information,read here.