Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius. 1993 m. įvykęs jo vizitas suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę ne per seniausiai atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės siekį.

Pagerbiant popiežių, svarbiausios Lietuvos šventovės buvo sujungtos į Jono Pauliaus II vardu pavadintą piligrimystės kelią. Keliaujant juo aplankomos žymiausios Vilniaus arkivyskupijoje esančios sakralinės vietos, pristatoma Lietuvos tikėjimo istorija, bažnyčių menas, architektūra, tradicijos. Apie visus Jono Pauliaus II piligriminio kelio objektus skaitykite interneto svetainėje www.piligrimukelias.lt.

Trumpa istorija

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią yra įtraukti svarbiausi Lietuvos sakraliniai objektai, kuriuos popiežius Jonas Paulius II aplankė per vizitą Lietuvoje, taip pat kiti su popiežiumi Jonu Pauliumi II susiję sakraliniai objektai, piligrimų ir turistų lankomi sakraliniai objektai.

Jono Pauliaus II piligrimų kelio vietos:

 1. Vilniaus arkikatedra bazilika, Šv. Kazimiero koplyčia
 2. Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia
 3. Dievo Gailestingumo šventovė
 4. Vilniaus Kalvarijos
 5. Trakų bažnyčia
 6. Pivašiūnų bažnyčia
 7. Marijampolės bazilika ir koplyčia Lūginėje
 8. Kauno arkikatedra bazilika
 9. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
 10. Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas
 11. Šiluvos šventovė
 12. Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas
 13. Šiaulių katedra
 14. Kryžių kalnas
 15. Žemaičių Kalvarijos šventovė
 16. Krekenavos bazilika
 17. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 18. Rokiškio bažnyčia
 19. Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčia
Adresas:
El. paštas:

Verta pamatyti

Bažnytinio paveldo muziejus
Bažnytinio paveldo muziejus

Bažnytinio paveldo muziejuje saugomos ir visuomenei pristatomos sakralinės vertybės.