Verkių regioninis parkas

Verkių regioninis parkas – parkas, įsikūręs dešiniajame Vilniaus Neries krante. Jame apstu religinių vertybių, su kuriomis susipažinsite keliaudami Kryžiaus keliu. Vilniaus Kalvarijos pritraukia daug užsienio svečių, piligrimų. Vilniaus Kalvarijos – ypatingas architektūrinis-urbanistinis ansamblis, atkartojantis Kryžiaus kelią ir įsiliejantis į natūralų kraštovaizdį.

Sekti paskui Kristų Kryžiaus keliu, kuris driekiasi 7 km, galima lankant trisdešimt penkias Vilniaus Kalvarijų stotis (stacijas): 19 mūrinių koplytėlių, 7 medinius vartus, 1 mūrinius vartus, medinius tiltelius, vedančius per Cedrono (Baltupio) upelį, ir ant jo stovinčią koplytėlę bei Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčią. Daugelio mėgstama yra trumpesnė šio kelio atkarpa (apie 2 km) – taip vadinamos Mažosios Kalvarijos.

Ansamblio dominantė – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia – simbolinis Golgotos kalnas. Šalia Kryžiaus kelio, netoli XIII stoties, gilioje griovoje teka vienas didžiausių ir įdomiausių stebuklingų šaltinių. Švarų šaltinio vandenį nuo seno geria vilniečiai bei atvykstantys maldininkai. Tikima, jog jis turi gydomųjų galių.

Prie Kalvarijų gatvės, gerokai atokiau nuo miesto centro, išnyra Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios bokštai, kurie matyti ir važiuojant Verkių gatve link regioninio parko. Tai vėlyvojo baroko stiliaus kryžminio plano dviejų bokštų trinavė bažnyčia (bazilika). Visą šį religinį ansamblį sudaro bažnyčia, vienuolyno pastatas ir koplyčios. Važiuojant paneriu, Verkių gatve, dėmesį traukia ir dar viena bažnyčia. Tai Trinapolio bažnyčia ir vienuolyno ansamblis, stovintis prie Neries, šalia Baltupio (Cedrono) upelio. Dviejų bokštų bažnyčioje stovi net penki altoriai.

Verkių regioniniame parke, keliaujant Neries paupiu, akį patrauks ir istorinis malūnas, kuris gyvuoja jau daugiau kaip 150 metų. Čia įsikūręs restoranas „Vandens malūnas“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas kulinariniam paveldui. Restorano interjere yra panaudoti senieji malūno mechanizmai, kurie buvo išsaugoti. Restorano lankytojai ypač mėgsta grožėtis natūraliai susiformavusiu vandens malūno kriokliu.

Trumpa istorija

Parkas buvo įkurtas 1992 m., siekiant apsaugoti Žaliųjų ežerų teritoriją,XVIII a. neoklasikinį Verkių rūmų kompleksą, Vilniaus Kalvarijas bei Trinapolio trinitorių vienuolyno kultūrinį kompleksą. Pasak legendos, teritorija pavadinimą įgavo dėl to, kad čia viename iš ąžuolių drevių rastas verkiantis kūdikis. Tai buvo garsusis pranašas Lizdeiką, išpranašavęs Vilniaus miesto įkūrimą.

Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias buvo įkurtas XVII a. Kelias atkartojo originalą Jėruzalėje, jį sudarė 22 stotelės. Iki 1962 m. beveik visi jos buvo sunaikintos, tačiau šiandien visas kompleksas rekonstruotas ir paskelbtas valstybinės reikšmės architektūros paminklu.

Adresas:
Žaliųjų ežerų g. 53, Vilnius 08406Google Maps
Telefono nr.:
El. paštas:
Kaina:

Įėjimas nemokamas

Verta pamatyti

Verkių dvaras
Verkių dvaras

Verkių dvaro pastatai – vieni vertingiausių Lietuvos klasicizmo statinių – neveltui praminti „Vilniaus Versaliu“.