Paminklas Vincui Kudirkai

„Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.“

(…).

Ar žinote, kas šių eilučių autorius? Oficialių ir Lietuvai svarbių įvykių metu jas galite išgirsti ir viešumoje. Taip taip,  tai Lietuvos himnas, o jų autorius – Vincas Kudirka. Jam skirtą paminklą galite pamatyti V. Kudirkos aikštėje, prie Vyriausybės rūmų.

Beveik 4 metrus siekianti skulptūra išlieta iš bronzos ir pastatyta 2009 m. liepos mėn. Šalia jos stovi stilizuotas 12,5 m aukščio trapecijos formos obeliskas su iškaltais himno žodžiais (skulptorius – Arūnas Sakalauskasarchitektas – Ričardas Krištopavičius). Skulptūrai gyvybės suteikia sruvenantis vanduo.

Trumpa istorija

Kudirka – ne tik Lietuvos himno autorius, jis ir visuomenininkas, iškili asmenybė, kuriai mūsų šalyje skiriama tikrai daug dėmesio. V. Kudirkos veidas, įkūnytas paminkle, šypsosi ne tik lupomis, bet ir akimis. Ši veido išraiška geriausiai perteikia jo meilę Lietuvai ir visiems jos žmonėms.

Jis taip pat ir rašytojas, ir kompozitorius, ir gydytojas, ir tautos žadintojas, kvietęs visus prisiminti savo šaknis ir pamilti Lietuvą. Savo idėjas jis aprašė žurnale „Varpas“. Būtent čia pirmą kartą ir buvo  išspausdinti būsimojo šalies himno žodžiai kartu su natomis, kad kiekvienas namuose giedodamas galėtų išreikšti savo meilę Lietuvai.

Šis patriotinis eilėraštis Lietuvos valstybės himnu tapo 1919 metais.

Adresas:
Vinco Kudirkos aikštė, Vilnius 01105Google Maps

Verta pamatyti

„Metraštininko“ skulptūra
„Metraštininko“ skulptūra

,,Metraštininko“ skulptūra įamžina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte