„Metraštininko“ skulptūra

,,Metraštininkoskulptūra įamžina vieną svarbiausių paustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškų Skoriną, kuris gyveno XVXVI amžiuje. Šio žmogaus spaustuvei savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją įėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, ji rašyta rusėnų, ne lietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko svarbi mūsų tautai.

Skulptūrą galite aplankyti Stiklių gatvėje. Ji nedidelė, tačiau labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų, su ant kelių atversta knyga. Ji skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje, P. Skorinos, atminimą.

Trumpa istorija

Stiklių kiemelyje stovinti rausvo granito dekoratyvinė „Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimo. Tada buvo nutylima, kam ji skirta, pavadinta tiesiog ,,Metraštininku“.

Vilniaus senamiestyje esančio kiemelio istorija siekia XV XVI a., kuomet gretimame kieme veikė Mamoničių spaustuvė. Savo gyvavimo laikmečiu ji tapo svarbiausia Vilniuje ir gavo karališkosios spaustuvės vardą bei privilegijas. Yra manoma, kad čia veikė ir spaustuvė, priklausiusi Pranciškui Skorinai (14901541m.) rusėnų kilmės LDK visuomenės veikėjui, išspausdinusiam pirmąją knygą Lietuvoje, senąja rusėnų kalba.

„Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krutinio, tuomečio Dailės instituto studento, diplominis darbas. Manyta, kad ji čia stovės laikinai. Po V. Krutinio diplominio darbo gynimo, skulptūra turėjo būti demontuota, tačiau liko stovėti.

Adresas:
Stiklių g. 4, Vilnius 01131Google Maps

Verta pamatyti

Taraso Hryhorovičiaus Ševčenkos skulptūra
Taraso Hryhorovičiaus Ševčenkos skulptūra

Besidomintys politinėmis aktualijomis, menu ir istorija patirs daug įdomaus įspūdžių aplankę ukrainiečių rašytojo, poeto, dailininko Taraso Hryhorovičiaus Ševčenkos skulptūrą.