Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

Muziejus įkurtas 1991 m. Marijos ir Jurgio Šlapelių name, kurį jie nusipirko 1926 m. Šis namas – XVII a. architektūros paminklas. 1994 m. atidaryta muziejaus ekspozicija. Parengtos ekspozicijos apie Marijos ir Jurgio Šlapelių buitį ir veiklą atspindi Vilniaus krašto gyvenimą nuo XIX a. II p. iki 1940-ųjų metų. Čia parodoma, kaip po spaudos draudimo panaikinimo pagyvėjo knygų leidyba, kūrėsi lietuviškos spaustuvės ir knygynai, aktyviai darbavosi knygų leidėjai, taip pat atskleidžiamas draugijų kūrimasis, švietimo raida, spaudos plėtra ir kiti svarbūs kultūros reiškiniai, paskatinę ir pagreitinę politinius įvykius, atvedusius Lietuvą į Nepriklausomybę. Muziejaus archyvuose saugoma daugiau nei 25 tūkst. eksponatų, tarp kurių: knygos, žodynai, baldai, asmeniniai daiktai, nuotraukos, laiškai, meno kūriniai. Kiekvienas Šlapelių namų daiktas atskleidžia po nedidelę, bet vis kitą atspalvį suteikiančią šios Lietuvai svarbios šeimos gyvenimo ir veiklos istorijos, dalelę.

Adresas:
Pilies g. 40, LT-01123, VilniusGoogle Maps
Telefono nr.:
El. paštas:
Darbo laikas:

III-VI – 11:00-17:00

VII – 11:00-16:00