Viešbutis "Vilnius Grand Resort" atveria duris gegužės 1 d.

Po 5 mėnesių uždarymo, viešbutis "Vilnius Grand Resort" atveria duris svečiams. 

Viešbutyje bus teikiamos šios paslaugos:

  • Apgyvendinimas;
  • Spa centras;
  • Itališko ir japoniško restoranų lauko terasos;
  • Golfo žaidimai ir pamokos.

Leidžiami renginiai, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų, laikantis nustatytų reikalavimų. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų.

Baseinų ir pirčių erdvės veiks su apribojimais. 

„Vilnius Grand Resort“ gavo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos suteiktą „Safe & Clean” ženklą, kuris užtikrina svečių saugų poilsį. Viešbutis laikosi saugaus verslo principų ir kriterijų, apimančių darbuotojų sveikatos, svečių saugumo, maisto tvarkymo, patalpų valymo ir dezinfekavimo sritis.

Daugiau