Turisto rinkliava

2017 metų gruodžio 7 dieną Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą Nr. 1-1266 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“. Nuo 2018 metų liepos 1 dienos įsigaliojusio sprendimo tikslas – Vilniaus miesto konkurencingumo didinimas, tarptautinės rinkodaros turizmo srityje plėtojimas, didesnių turistų srautų į Vilniaus miestą pritraukimas, paslaugų eksporto didinimas.

Rinkliava taikoma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas Vilniaus miesto teritorijoje. Rinkliavos dydis iki 2023 m. gruodžio 31 d.  yra 1 Eur už naktį vienam asmeniui, nuo 2024 m. sausio 1 d. – 2 Eur už naktį vienam asmeniui. Nakvynės deklaruojamos ir turisto mokestis apmokamas tik internetu, prisiregistravus prie Turisto rinkliavos deklaravimo ir apmokėjimo sistemos.

Apgyvendinimo paslaugos teikėjo prašome:

 • deklaruoti duomenis už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos;
 • sumokėti rinkliavą už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Turisto rinkliava netaikoma:

 • ligoniams, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
 • asmenims iki 18 metų ir vyresnio amžiaus moksleiviams, pateikusiems moksleivio pažymėjimą;
 • neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;
 • ilgalaikei nuomai (30 dienų ir daugiau);
 • svečiams, apgyvendinimo paslaugas rezervavusiems per Airbnb platformą (turisto rinkliavos mokestį platforma priskaičiuoja prie svečio mokamos nuomos kainos ir perveda į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą tiesiogiai) (šių nakvynių skaičių deklaruojant 9 langelyje „Airbnb“);
 • svečiams, pasinaudojusiems apgyvendinimo paslauga Vilniaus mieste galiojančio karantino metu (šių nakvynių skaičių deklaruojant 8 langelyje „Išimtis“);
 • nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams, pasinaudojusiems apgyvendinimo paslaugomis Vilniaus mieste neatlygintinai arba už specialią sumažintą kainą (savikainą). Lengvata galioja iki karo padėties karo pabėgėlio šalyje pabaigos (šių nakvynių skaičių deklaruojant 8 langelyje „Išimtis“). 

Turisto rinkliava yra mokama reguliariai kas mėnesį į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą užpildžius duomenų deklaraciją. Deklaracijos pateikimas ir rinkliavos pervedimas vykdomas tik internetu.

Kiekvienas Turisto rinkliavos Deklarantas yra atsakingas už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą bei teisingumą. Pateiktų deklaracijų vertinimo metu nustačius neatitikimų arba siekiant patikrinti teisėtą nakvynių skaičiaus deklaravimą už aukščiau pateiktas grupes, kurioms nėra taikoma Turisto rinkliava, Deklarantai bus informuoti apie tai tiesiogiai pateiktu el. pašto adresu. Pranešime bus informuojama apie nustatytus neatitikimus, nurodoma per kiek laiko neteisingos deklaracijos duomenis reikia patikslinti, kokius papildomus dokumentus (jei reikalingi) pateikti. Taip pat gali būti prašoma pateikti įrodymus, patvirtinančius pagrįstą nakvynių deklaraciją už aukščiau šiame punkte pateiktas turistų grupes, kurioms nėra taikoma Turisto rinkliava patvirtinti.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Ne, deklaruojant nakvynių, suteiktų nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams skaičių, išskirti nakvynių, suteiktų vaikams ir nakvyvių, suteiktų suaugusiems, skaičiaus nereikia. Visas nakvynes, suteiktas nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams deklaruoti reikia 8 langelyje, nurodant bendrą vaikų ir suaugusiųjų skaičių.

Dviejų eurų rinkliava įsigalioja visiems svečiams, kurie įsiregistruos Vilniaus apgyvendinimo įstaigose nuo 2024 m. sausio 1 d. 12.00 val. Anksčiau į Vilnių atvykusiems turistams, kurių vizitas tęsis sausio 1 d. ir vėliau, bus taikoma iki 2023 m. gruodžio 31 d. galiojančio dydžio rinkliava (1 euras). Pavyzdžiui, jei turistas apgyvendinimo įstaigoje apsistoja nuo 2023 m. gruodžio 28 d. iki 2024 m. sausio 2 d., turisto mokama rinkliava už 4 nakvynes bus 4 eurai.

Pereinamuoju laikotarpiu suteiktas nakvynes, net jei jos tęsis 2024 m. sausio mėn., deklaruoti reikia kartu su 2023 m. gruodžio mėn. suteiktom nakvynėm.

Rinkliava taikoma visiems apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojusiems svečiams, nepriklausomai nuo to, ar paslaugą suteikė juridinis ar fizinis asmuo, veikiantis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą verslo liudijimą pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodą verstis patalpų nuoma, kai teikiamos apgyvendinimo paslaugos;

Vilniaus miesto taryba 2017 metų gruodžio 7 dieną priėmė sprendimą Nr. 1-1266 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“. Nuo 2018 metų liepos 1 dienos įsigaliojančio sprendimo tikslas – Vilniaus miesto konkurencingumo didinimas, tarptautinės rinkodaros turizmo srityje plėtojimas, didesnių turistų srautų į Vilniaus miestą pritraukimas, paslaugų eksporto didinimas. Planuojama, kad visa tai prisidės prie gyvenimo kokybės Vilniaus mieste augimo. Rinkliava renkama už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūra iš apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojusių svečių.

Jei viešbutyje nakvoja svečiai, kurie nepriklauso nei vienai kategorijai, pagal kurią turisto rinkliava nerenkama (neįgalieji, moksleiviai ir pan.), šis mokestis privalo būti taikomas. Turisto mokestį už šiuos svečius turi mokėti kviečiančioji šalis (agentūra, valstybės institucija arba pats viešbutis, kuris suteikia turistui nemokamą paslaugą) arba svečias turi susimokėti pats.

Turisto rinkliava netaikoma nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams, pasinaudojusiems apgyvendinimo paslaugomis Vilniaus mieste neatlygintinai arba už specialią sumažintą kainą (savikainą).

Taip, mokestį moka visi fiziniai asmenys, apsistojantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo vietose.

Taip, mokestį moka visi fiziniai asmenys, apsistojantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo vietose nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos.

Taip, mokestis renkamas visus metus, išskyrus laikotarpius, kuomet Vilniaus mieste yra paskelbtas karantinas.

Mokestį renka miesto savivaldybė, o ne apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės bei asmenys.

Ne, mokestis nėra apmokestintas PVM.

Ne, pajamų mokesčio mokėti nereikia. Pajamų mokesčio įstatyme Pagal 10-ojo Verslo apskaitos standarto III dalies nuostatas Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes jos neduoda įmonei ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo. Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Kiekvienas apgyvendinimo paslaugos teikėjas pagal savo įmonėje naudojamą apskaitos sistemą turi įsitraukti mokestį, kaip naują paslaugą t. y. a) išrašant sąskaitą mokestis išskiriamas atskira eilute, b) kasos aparato čekyje jis išskiriamas atskira eilute, c) jei apmokėjimui įforminti išrašomas pinigų priėmimo kvitas, jame šis mokestis įtraukiamas į bendrą sumą, tačiau paslauga išskiriama atskira eilute.

Atliekant bankines operacijas (pavedimus) taikomi standartiniai Jūsų banko paslaugų ir operacijų įkainiai, kurių dydis priklauso nuo Jūsų pasirinkto banko paslaugų plano ir programos.

Nesumokėta vietinė rinkliava iš vietinės rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris suformuoja nepriemokų suvestinę kiekvienam rinkliavos mokėtojui atskirai;
 • pagal suformuotą suvestinę siunčiami pranešimai mokėtojams apie įsiskolinimą ir prievolę sumokėti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo dienos;
 • jei praėjus nustatytam terminui mokėtojas rinkliavos nesumoka, siunčiamas priminimas registruotu laišku ir pradedamos įsiskolinimo išieškojimo procedūros:
  • su įsiskolinusiu rinkliavos mokėtoju derinamas susidaręs vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra skolos likutis ir sudaromas tarpusavio skolų suderinimo aktas;
  • pagal sudarytą tarpusavio skolų suderinimo aktą abiejų pusių bendru sutarimu gali būti sudaroma mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutartis.;
  • nesilaikant/nesudarant mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarties Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris teikia prašymus dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra įsiskolinimo priteisimo Savivaldybės administracijos Teisės grupei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7 skyriaus 1.125 straipsnio 9 punkte nustatytą ieškinio senaties terminą (penkeri metai).

Daugiau apie nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimo tvarką pateikta Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nepriemokų išieškojimo tvarkos apraše nr. 30-2127/20

Jei ilgalaikė nuoma persikelia į naują mėnesį, deklaruoti duomenis reikia už tą mėnesį, kurio metu ilgalaikė nuoma baigiasi.

Taip, deklaraciją pildyti ir pateikti privaloma, nurodant faktinį nakvynių skaičių, t.y. „0“.

Jei deklaraciją jau pateikėte, redaguoti deklaracijos, įvedant Airbnb nakvynių skaičiaus nereikia. Maloniai prašome tai daryti nuo sekančio mėnesio (t.y. deklaruojant 2020 m. spalio mėn. nakvynes).

Taip, šių nakvynių skaičių reikia deklaruoti 9 langelyje „Airbnb“, bet turisto rinkliava nebus skaičiuojama už šias nakvynes. Turisto rinkliavos mokestį  „Airbnb“ platforma priskaičiuoja prie svečio mokamos nuomos kainos ir perveda į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą tiesiogiai.

Taip, Turisto rinkliava renkama ir tuo atveju, kai svečias apsistoja viešbučio kambaryje arba nuomoja butą darbui, jei tai nėra ilgalaikė nuoma (30 ir daugiau dienų).

Už praėjusį atskaitinį laikotarpį pateikti galima tik vieną deklaraciją. Esant korekcijoms, prašome jas nurodyti kito mėnesio deklaracijoje, nurodant didesnius / mažesnius nakvynių skaičius, kurie sulygintų dviejų mėnesių bendrą suteiktų nakvynių skaičių.

Turisto rinkliava pagal pateiktą deklaraciją gali būti apmokama tiesiogiai per nakvynių deklaravimo sistemą, kuri mokėtoją per el. valdžios vartus nukreips į šių mokėjimų administratorių Foxpay.lt. Esant techniniams ar kt. nesklandumams, Turisto rinkliavą pagal pateiktą deklaraciją galite sumokėti į surenkamąją Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija,
į.k. 188710061 
Luminor bank AB 
LT 04 4010 0510 0427 9673.
Paskirtyje būtinai parašykite laikotarpį už kurį mokate bei unikalų deklaracijos numerį.

Prisijungti prie turisto rinkliavos sistemos, teikti deklaracijas už suteiktas trumpalaikes nakvynes turistams bei surinktą turisto rinkliavą sumokėti gali:

 • Fiziniai ir juridiniai asmenys (savininkai arba vaadovai), turintys licencijas teikti trumpalaikes apgyvendinimo paslaugas arba šias paslaugas teikiantys pagal turimą verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą Vilniaus savivaldybės miesto teritorijoje;
 • Įgalioti fiziniai ar juridiniai asmenys (įgalioti darbuotojai arba įmonės), kuriems trumpalaikes apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos vadovas arba atstovas pagal išduotą licenciją ar verslo liudijimą / individualios veiklos vykdymo pažymą per turisto rinkliavos deklaravimo ir apmokėjimo sistemą suteikė įgaliojimus administruoti turisto rinkliavos deklaracijas ir vykdyti jų apmokėjimą.
 • Fiziniai ar juridiniai asmenys (finansininkai arba finansų apskaitos įmonės), kuriems trumpalaikes apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos vadovas arba atstovas pagal išduotą licenciją ar verslo liudijimą / individualios veiklos vykdymo pažymą perdavė prisijungimo duomenis prie oficialios apgyvendinimo objekto paskyros per El. valdžios vartus.

Vilniaus miesto teritorijoje suteiktos nakvynės deklaruojamos ir turisto mokestis turi būti apmokamas tik internetu, prisiregistravus prie Turisto rinkliavos deklaravimo ir apmokėjimo sistemos. 

Kaip pirmą kartą prisijungti prie sistemos, pateikti (redaguoti) informaciją apie atstovaujamus objektus, už kuriuos bus teikiamos deklaracijos, informacija pateikta sistemos naudojimo vadove

Šiame vadove taip pat rasite informaciją kaip priskirti įgaliotus asmenis, kurie turisto rinkliavos deklaravimo administravimą vykdys Jūsų ir / arba Jūsų atstovaujamos įmonės vardu bei  kita naudinga informacija, kad deklaracijų teikimas būtų sklandus.

Jei nutraukiate trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimą arba suteiktos įgaliojimo teisės atstovauti ir teikti turisto rinkliavos deklaracijas sistemoje yra sustabdomos, prašome raštu kreiptis į sistemos administratorių el. pašto adresu [email protected] su prašymu sistemoje esančius kontaktus išbraukti iš naujienas gaunančių sistemos vartotojų sąrašo.

Daugiau informacijos

El. paštu [email protected]