Oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra

Turisto rinkliava

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos Vilniuje pradedama rinkti turisto rinkliava. Rinkliavos dydis – 1 Eur už naktį vienam asmeniui.
Rinkliava taikoma visiems apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojusiems svečiams, nepriklausomai nuo to, ar paslaugą suteikė juridinis ar fizinis asmuo, veikiantis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą verslo liudijimą pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodą verstis patalpų nuoma, kai teikiamos apgyvendinimo paslaugos.

Vilniaus miesto taryba 2017 metų gruodžio 7 dieną priėmė sprendimą Nr. 1-1266 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“. Nuo 2018 metų liepos 1 dienos įsigaliojančio sprendimo tikslas – Vilniaus miesto konkurencingumo didinimas, tarptautinės rinkodaros turizmo srityje plėtojimas, didesnių turistų srautų į Vilniaus miestą pritraukimas,  paslaugų eksporto didinimas.

Planuojama, kad visa tai prisidės prie gyvenimo kokybės Vilniaus mieste augimo. Rinkliava renkama už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūra iš apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojusių svečių.

Turisto rinkliava nebus taikoma:

  • ligoniams, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
  • asmenims iki 18 metų ir vyresnio amžiaus moksleiviams, pateikusiems moksleivio pažymėjimą;
  • neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;
  • ilgalaikei nuomai (1 mėn. ir daugiau). Rinkliava imama pagal faktinį nakvynių skaičių. Priklausomai nuo deklaruojamo mėnesio dienų skaičiaus.

Turisto rinkliava bus mokama reguliariai kas mėnesį į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą užpildžius duomenų deklaraciją. Deklaracijos pateikimas ir rinkliavos pervedimas bus vykdomas tik internetu. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai deklaruoti suetiktų nakvynių duonenis turės prisijungę prie Turisto rinkliavos deklaravimo ir apmokėjimo sistemos.

Taip pat norime informuoti, kad ši turisto rinkliava nėra įskaičiuota į kambario kainą.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar mokestį turės mokėti ir Lietuvos piliečiai?

Taip, mokestį moka visi fiziniai asmenys, kurie apsistoja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo įstaigose.

Ar mokestį turės mokėti svečiai, kurie nakvynei viešbutyje apsistoja/priimami nemokamai?

Jei viešbutyje nakvoja svečiai, kurie nepriklauso nei vienai kategorijai, pagal kurią turisto rinkliava nerenkama (neįgalieji, moksleiviai ir pan.), šis mokestis privalo būti taikomas. Todėl, kai viešbutyje apsistoja svečiai nemokamos nakvynės, už šią viešnagę (kiekvieną praleistą naktį) turisto rinkliavos mokestį turi mokėti arba pats svečias, arba kviečiančioji šalis (agentūra, valstybės institucija arba pats viešbutis, kuris suteikia turistui nemokamą paslaugą).

Ar mokestis galios visus metus?

Taip, mokestis bus renkamas visus metus.

Nuo kada įsigalioja Turisto rinkliava?

Rinkliava įsigalioja visiems svečiams, kurie įsiregistruoja apgyvendinimo įstaigoje nuo liepos 1 d. 12.00 val. (tiems, kurie nakvojo iš birželio 30 į liepos 1 d. rinkliava nėra taikoma).

Ar taikyti rinkliavą svečiams, kurie apsigyvens viešbutyje iki rinkliavos įsigaliojimo, o išvyks jau galiojant rinkliavai?

Svečiai, kurie apsigyvena viešbutyje iki rinkliavos įsigaliojimo ir išvyksta rinkliavai jau įsigaliojus (po liepos 1 d. 12.00 val.), rinkliava neapmokesdinami.

Ar mokestį renka viešbučiai ir kitos apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės?

Mokestį renka miesto savivaldybė, o ne apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės bei asmenys.

Ar mokestis bus apmokestintas PVM?

Ne, mokestis nėra apmokestintas PVM.

Ar apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė / fizinis asmuo turės mokėti Pelno mokestį nuo surinktos rinkliavos sumos?

Ne, pajamų mokesčio mokėti nereikės. Pajamų mokesčio įstatyme Pagal 10-ojo Verslo apskaitos standarto III dalies nuostatas Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes jos neduoda įmonei ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo. Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Kaip rinkti šį mokestį?

Kiekvienas apgyvendinimo paslaugos teikėjas pagal savo įmonėje naudojamą apskaitos sistemą turi įsitraukti mokestį, kaip naują paslaugą t. y. išrašant sąskaitą mokestis išskiriamas atskira eilute, ar kasos aparato čekyje jis išskiriamas atskira eilute, ar jei apmokėjimui įforminti išrašomas pinigų priėmimo kvitas – jame šis mokestis įtraukiamas į bendrą sumą, tačiau paslauga išskiriama atskira eilute.

Ar bus taikomas banko paslaugų mokestis už turisto rinkliavos mokesčio gavimą/mokėjimą?

Atliekant bankines operacijas (pavedimus) taikomi standartiniai Jūsų banko paslaugų ir operacijų įkainiai, kurių dydis priklauso nuo Jūsų pasirinkto banko paslaugų plano ir programos.

Ar bus taikomos nuobaudos už vietinės rinkliavos nemokėjimą?

Nesumokėta vietinė rinkliava iš vietinės rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kaip deklaruoti rinkliavos duomenis, jei ilgalaikė nuoma persikelia į kitą mėnesį?

Jei ilgalaikė nuoma persikelia į naują mėnesį, deklaruoti duomenis reikia už tą mėnesį, kurio metu ilgalaikė nuoma baigiasi.

Ar reikia deklaruoti duomenis, jei niekas nebuvo apsistojęs?

Taip, deklaraciją pildyti ir pateikti privaloma, nurodant faktinį nakvynių skaičių, t.y. „0“.

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information,read here.