Oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra

Turisto rinkliava

2017 metų gruodžio 7 dieną Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą Nr. 1-1266 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“. Nuo 2018 metų liepos 1 dienos įsigaliojusio sprendimo tikslas – Vilniaus miesto konkurencingumo didinimas, tarptautinės rinkodaros turizmo srityje plėtojimas, didesnių turistų srautų į Vilniaus miestą pritraukimas, paslaugų eksporto didinimas.

Rinkliava taikoma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas Vilniaus miesto teritorijoje. Rinkliavos dydis – 1 Eur už naktį vienam asmeniui. Nakvynės deklaruojamos ir turisto mokestis apmokamas tik internetu, prisiregistravus prie Turisto rinkliavos deklaravimo ir apmokėjimo sistemos.

Apgyvendinimo paslaugos teikėjo prašome:

  • deklaruoti duomenis už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos;
  • sumokėti rinkliavą už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Turisto rinkliava netaikoma:

  • ligoniams, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
  • asmenims iki 18 metų ir vyresnio amžiaus moksleiviams, pateikusiems moksleivio pažymėjimą;
  • neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;
  • ilgalaikei nuomai (30 dienų ir daugiau);
  • svečiams, apgyvendinimo paslaugas rezervavusiems per Airbnb platformą (turisto rinkliavos mokestį platforma priskaičiuoja prie svečio mokamos nuomos kainos ir perveda į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą tiesiogiai) (šių nakvynių skaičių deklaruojant 9 langelyje „Airbnb“);
  • svečiams, pasinaudojusiems apgyvendinimo paslauga Vilniaus mieste galiojančio karantino metu (šių nakvynių skaičių deklaruojant 8 langelyje „Išimtis“);
  • nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams, pasinaudojusiems apgyvendinimo paslaugomis Vilniaus mieste neatlygintinai arba už specialią sumažintą kainą (savikainą). Lengvata galioja iki karo padėties karo pabėgėlio šalyje pabaigos (šių nakvynių skaičių deklaruojant 8 langelyje „Išimtis“). 

Turisto rinkliava yra mokama reguliariai kas mėnesį į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą užpildžius duomenų deklaraciją. Deklaracijos pateikimas ir rinkliavos pervedimas vykdomas tik internetu.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Ar mokestį turi mokėti ir Lietuvos piliečiai?

Taip, mokestį moka visi fiziniai asmenys, apsistojantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo vietose.

Ar mokestį turi mokėti ir vilniečiai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus mieste?

Taip, mokestį moka visi fiziniai asmenys, apsistojantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo vietose nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos.

Ar mokestį turi mokėti svečiai, nakvynei viešbutyje apsistojantys nemokamai?

Jei viešbutyje nakvoja svečiai, kurie nepriklauso nei vienai kategorijai, pagal kurią turisto rinkliava nerenkama (neįgalieji, moksleiviai ir pan.), šis mokestis privalo būti taikomas. Turisto mokestį už šiuos svečius turi mokėti kviečiančioji šalis (agentūra, valstybės institucija arba pats viešbutis, kuris suteikia turistui nemokamą paslaugą) arba svečias turi susimokėti pats.

Turisto rinkliava netaikoma nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams, pasinaudojusiems apgyvendinimo paslaugomis Vilniaus mieste neatlygintinai arba už specialią sumažintą kainą (savikainą).

Ar mokestis galioja visus metus?

Taip, mokestis renkamas visus metus, išskyrus laikotarpius, kuomet Vilniaus mieste yra paskelbtas karantinas.

Ar mokestį renka viešbučiai ir kitos apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės?

Ar mokestis apmokestintas PVM?

Ne, mokestis nėra apmokestintas PVM.

Ar apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė/ fizinis asmuo turi mokėti Pelno mokestį nuo surinktos rinkliavos sumos?

Ne, pajamų mokesčio mokėti nereikia. Pajamų mokesčio įstatyme Pagal 10-ojo Verslo apskaitos standarto III dalies nuostatas Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes jos neduoda įmonei ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo. Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Kaip rinkti šį mokestį?

Kiekvienas apgyvendinimo paslaugos teikėjas pagal savo įmonėje naudojamą apskaitos sistemą turi įsitraukti mokestį, kaip naują paslaugą t. y. a) išrašant sąskaitą mokestis išskiriamas atskira eilute, b) kasos aparato čekyje jis išskiriamas atskira eilute, c) jei apmokėjimui įforminti išrašomas pinigų priėmimo kvitas, jame šis mokestis įtraukiamas į bendrą sumą, tačiau paslauga išskiriama atskira eilute.

Ar taikomas banko paslaugų mokestis už turisto rinkliavos mokesčio gavimą/ mokėjimą?

Atliekant bankines operacijas (pavedimus) taikomi standartiniai Jūsų banko paslaugų ir operacijų įkainiai, kurių dydis priklauso nuo Jūsų pasirinkto banko paslaugų plano ir programos.

Ar taikomos nuobaudos už vietinės rinkliavos nemokėjimą?

Nesumokėta vietinė rinkliava iš vietinės rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kaip deklaruoti rinkliavos duomenis, jei ilgalaikė nuoma persikelia į kitą mėnesį?

Jei ilgalaikė nuoma persikelia į naują mėnesį, deklaruoti duomenis reikia už tą mėnesį, kurio metu ilgalaikė nuoma baigiasi.

Ar reikia deklaruoti duomenis, jei niekas nebuvo apsistojęs?

Taip, deklaraciją pildyti ir pateikti privaloma, nurodant faktinį nakvynių skaičių, t.y. „0“.

Turint omenyje prievolę nuo 2020 m. spalio 1 d. deklaruoti Airbnb nakvynių skaičių, ką daryti, jei 2020 m. rugsėjo mėn. deklaraciją jau pateikiau, o Airbnb nakvynių nedeklaravau?

Jei deklaraciją jau pateikėte, redaguoti deklaracijos, įvedant Airbnb nakvynių skaičiaus nereikia. Maloniai prašome tai daryti nuo sekančio mėnesio (t.y. deklaruojant 2020 m. spalio mėn. nakvynes).

Ar reikia deklaruoti nakvynių skaičių, jei apgyvendinimo paslaugos buvo suteiktos per AirBnB?

Taip, šių nakvynių skaičių reikia deklaruoti 9 langelyje „Airbnb“, bet turisto rinkliava nebus skaičiuojama už šias nakvynes. Turisto rinkliavos mokestį  „Airbnb“ platforma priskaičiuoja prie svečio mokamos nuomos kainos ir perveda į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą tiesiogiai.

Ar Turisto rinkliavos mokestis renkamas ir tuo atveju, kai svečias apsistoja viešbučio kambaryje arba nuomoja butą darbui?

Taip, Turisto rinkliava renkama ir tuo atveju, kai svečias apsistoja viešbučio kambaryje arba nuomoja butą darbui, jei tai nėra ilgalaikė nuoma (30 ir daugiau dienų).

Ar reikia išskirti suteiktas nakvynes vaikams ir suteiktas nakvynes suaugusiems, jei deklaruojamas naknyvių, suteiktų nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams skaičius?

Ne, deklaruojant nakvynių, suteiktų nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams skaičių, išskirti nakvynių, suteiktų vaikams ir nakvyvių, suteiktų suaugusiems, skaičiaus nereikia. Visas nakvynes, suteiktas nuo karo veiksmų pasitraukusiems užsienio piliečiams deklaruoti reikia 8 langelyje, nurodant bendrą vaikų ir suaugusiųjų skaičių.

Daugiau informacijos

El. paštu citytax@vilnius.lt, telefonu +370 610 33894.

Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu analizės, reklamos ir personalizuoto turinio tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos,skaitykite čia.