Aušros vartų koplyčia

Aušros vartai – šiandien viena svarbiausių istorinių ir religinių vietų Vilniuje. Ne tik pačioje koplytėlėje, bet ir gatvėje prie vartų būriuojasi tikintieji ir turistai, besigrožintys ypatingu vaizdu – Gailestingumo Motinos paveikslu.

Pradžioje buvę tik vieni iš miesto vartų, XVI a. atiduoti karmelitams Aušros vartai tapo Dievo Motinos koplyčia. Čia vietą rado Švč. Mergelės Marijos paveikslas. XVII a. pirmoje pusėje nutapytas, vėliau auksuoto sidabro aptaisais papuoštas paveikslas turi gilią, stebuklų apgaubtą istoriją. Tai liudija daugybė žmonių paaukotų votų.

Aušros Vartų Gailestingumo Motina nuo seniausių laikų vienija visų tautų ir konfesijų tikinčiuosius. Šiandien Aušros vartai išlieka ypatinga vieta ne tik maldininkams, bet visiems, ieškantiems Dievo Motinos globos, paramos dvasios kovoje ar išminties sunkių pasirinkimų metu. Apsilankykite Aušros vartuose ir paprašykite savo stebuklo.

Adresas:
Aušros Vartų g. 14, Vilnius 01304Google Maps
Telefonas:
Darbo laikas:

Aušros Vartų koplyčia:
Gegužė-spalis:
I-VII: 6:00-19:00
Lapkritis-balandis:
I-VII: 7:00-19:00

Šv. Teresės bažnyčia:
I-VI: 10:00-19:00
VII: 7:00-19:00