Oficjalna agencja rozwoju miasta Wilna

Pomnik Tarasa Hryhorowicza Szewczenki

Osoby interesujące się polityką, sztuką oraz historią z przyjemnością odwiedzą rzeźbę Tarasa Hryhorowicza Szewczenki, ukraińskiego pisarza, poety i artysty.

Z okazji 150 rocznicy śmierci pisarza Tarasa Szewczenki (1816–1861), który był inspiratorem ukraińskiego ruchu narodowego, w 2011 roku na skrzyżowaniu ulic Arklių, Visų Šventųjų i Bazilijonų odsłonięto jego pomnik.

Rzeźba jest przykładem sztuki współczesnej. Autorem dzieła jest Vitalijus Andrijanovas, który w jasnym granitowym kamieniu wyrzeźbił postać młodego poety. Rzeźba została wzniesiona z inicjatywy ukraińskiej mniejszości narodowej na Litwie, być może dlatego przypomina nieco byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenkę.

Pomnik XIX-wiecznego działacza można również nazwać aktem symbolicznym, ponieważ oddaje cześć nie tylko Tarasowi Szewczence jako osobistości, ale także państwu litewskiemu. Poeta ten był inspiracją ruchu narodowego.

Taras Szewczenko jest często nazywany ojcem współczesnej literatury ukraińskiej. Jest to szczególnie ważna postać, która aktywnie wspierała ideę przywrócenia niepodległości Ukrainy, dlatego też często jest utożsamiana z dążeniem do wyzwolenia.

Pisarz potrafił pogodzić w sobie zarówno różnorodność talentów, jak i cech charakteru, co zadecydowało o tym, że był kochany nie tylko w swojej ojczyźnie, ale także na Litwie.

Dziś oprócz pomnika wspominają go w Wilnie tablice pamiątkowe na elewacji budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz na ulicy Pilies, jego imię nosi także jedna z ulic miasta oraz aula na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego wraz ze społecznością ukraińską na Litwie co roku organizują obchody rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki.

Właśnie w Wilnie Taras Szewczenko stawiał swe pierwsze kroki jako przyszły malarz i poeta. Wilno i Litwa pozostawiły głęboki ślad w jego twórczości. W 1848 roku Taras Szewczenko napisał poemat „Zdarzyło się w znanym mieście Wilnie...”

Adres:
Arklių 26, Vilnius 01306Google Maps
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information,read here.