Pomnik Cemacha Szabada

W skrócie

Pomnik upamiętniający postać żydowskiego lekarza znanego również jako „Doktor Ojboli” – Cemacha Szabada – został wzniesiony w 2007 roku. To postać legendarna, która zasługuje na szacunek nie tylko mieszkańców stolicy, ale także całego narodu litewskiego.

Był to działacz społeczny i przedstawiciel wielu organizacji wspomagających ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Szabad był wyjątkową osobowością, która wiele uczyniła dla Wilna. Społeczność litewska, składając hołd temu działaczowi społecznemu, wzniosła mu pomnik na Placu Ofiar Getta, symbolizujący jego poświęcenie i życzliwość. Pomnik odzwierciedla szczególną uwagę, jaką Cemach Szabad poświęcał dzieciom i przedstawia człowieka rozmawiającego z dziewczynką, która trzyma na rękach kotka.

Cemach Szabad był i jest postacią wielce szanowaną, ponieważ często pomagał biednym, którzy nie mieli pieniędzy, by zapłacić za jego usługi. Okazując mu wdzięczność, należy koniecznie odwiedzić dzieło artysty Romualdasa Kvintasa.

Krótka historia

Cemach Szabad znany był także poza granicami Wilna. Utrzymywał kontakt z takimi intelektualistami, jak Albert Einstein, osobiście poznał Józefa Piłsudskiego i Antanasa Smetonę. Choć Cemach Szabad był senatorem w Rzeczypospolitej Polskiej, jednak przede wszystkim reprezentował interesy ludu – nie był ani syjonistą, ani ultrapatriotą żadnego państwa, nie należał też do skrajnej lewicy. Jego mottem życiowym były równe prawa dla wszystkich ludzi. Podczas konfliktu litewsko-polskiego o Wilno polityk publicznie wypowiedział się, że Wilno powinno należeć do Litwy, prawdopodobnie dlatego, że – jego zdaniem – było to najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców miasta.

Cemach Szabad zmarł 20 stycznia 1935 roku w wyniku zakażenia krwi, przypadkowo zraniwszy się w nogę. W dniu jego śmierci nieczynne były nie tylko żydowskie sklepy i organizacje, ale nawet instytucje bankowe. Listy kondolencyjne przesłali zarówno polscy, jak i litewscy przywódcy państw, a w uroczystościach pogrzebowych wzięło udział niemal 30 tysięcy osób. Cemach Szabad został pochowany na wileńskim cmentarzu żydowskim w Szeszkinii. Na podwórku założonego przez niego sanatorium dziecięcego stał pomnik z napisem „Doktor T. C. Szabad – wielki przyjaciel dzieci”.

Więcej: Wileńskie mówiące rzeźby

Adres:
Dysnos g. 2A, Vilnius 01135Google Maps

Warto sprawdzić

Dzielnica YIVO
Dzielnica YIVO

Przy ulicy A. Vivulskio 18 w Wilnie dostrzec można tablicę upamiętniającą działalność Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO.