Dzielnica YIVO

Przy ulicy A. Vivulskio 18 w Wilnie dostrzec można tablicę upamiętniającą działalność Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO.

W skład Prezydium Honorowego Instytutu wchodzili najwybitniejsi naukowcy oraz działacze społeczni pochodzenia żydowskiego, m. in. Albert Einstein, Sigmund Freud, Edward Bernstein i Szymon Dubnow. Jednym z autorów, organizatorów i wieloletnich kierowników instytutu był Max Weinreich, językoznawca, filolog, pierwszy profesor jidysz w Stanach Zjednoczonych (mieszkał w USA od 1939 roku).

Od 1933 roku przy ulicy A. Vivulskio znajdował najważniejszy ośrodek badań nad kulturą i historią Żydów w Europie Wschodniej, gdzie skupiali się ówcześni intelektualiści.

W latach II wojny światowej, kiedy działalność instytutu na Litwie stała się niemożliwa, siedzibę przeniesiono do Nowego Jorku, gdzie instytut działa do dziś i jest jednym z najważniejszych ośrodków badań kultury jidysz.

W wileńskim oddziale Żydowskiego Instytutu Naukowego działała również biblioteka, w której zbiorach znajdowało się ponad 40 tysięcy woluminów, a w archiwum prasowym przechowywano około 10 tysięcy rocznych kompletów czasopism wydawanych w różnych krajach.

W instytucie działały 4 sekcje naukowe – filologii, historii, ekonomii i statystyki, psychologii i pedagogiki. Pracowali tutaj najsłynniejsi naukowcy nie tylko z Wilna, ale także z Warszawy, Berlina, Rygi, Paryża i Nowego Jorku.

Adres:
J. Basanavičiaus g. 16, Vilnius 03224Google Maps

Warto sprawdzić

Dzielnica Szklana
Dzielnica Szklana

Społeczność Dzielnicy Szklanej utworzyła się w październiku 2018 roku i objęła swym zasięgiem ulice Stiklių,