Uniwersytet Wileński

W skrócie

Obecnie na Uniwersytecie Wileńskim, który jest jednym z najstarszych na świecie, jest 12 wydziałów, na których studiuje 23 tys. osób. W historycznych gmachach uczelni swoją siedzibę ma administracja uniwersytetu i mieszczą się trzy wydziały – historii, filologii i filozofii. Działa tu również założona w 1570 roku biblioteka. Jej zbiory liczą ponad 5 milionów ksiąg drukowanych i starych rękopisów. Wśród nich znajduje się jeden z dwóch zachowanych oryginalnych egzemplarzy pierwszej litewskiej książki – Katechizmu Martynasa Mažvydasa.

Krótka historia

Uniwersytet Wileński należy do najstarszych uczelni w Europie Wschodniej. Założono go w czasach, gdy na Litwie rozpowszechniał się ruch reformacyjny i do walki z reformacją zaproszeni zostali jezuici. Zakon jezuitów szybko przejął w swoje ręce edukację. W 1569 roku założono kolegium, zaś w 1579 roku – Uniwersytet Wileński.

Teren Uniwersytetu Wileńskiego kształtował się w ciągu kilku stuleci, dlatego są tu zarówno budynki gotyckie, renesansowe, jak i barokowe oraz klasycystyczne. Architektura średniowiecznego pałacu kontrastuje z pogodną atmosferą studencką. Swoistego kolorytu nadają uczelni arkady i galerie oraz trzynaście wewnętrznych dziedzińców. Dziedzińce nazwane zostały imionami wybitnych wychowanków i profesorów uczelni – na Dziedzińcu Wielkim na ich cześć osłonięte zostały tablice pamiątkowe.

Adres:
Universiteto g. 3, Vilnius 01513Google Maps
Nr telefonu:
Strona internetowa:
Godziny pracy:

I-VI 9.00 – 19.00
VII 9:00 – 15:00  

W dni świąt państwowych jest nieczynne

Price:

Bezpłatnie dla osób indywidualnych.
W przypadku gości zorganizowanych obowiązują następujące stawki:
2 € dorosłych
1 € uczniów, studentów

Warto sprawdzić

Ulica Zamkowa
Ulica Zamkowa

Ulica Zamkowa to najstarsza i najbardziej wystawna ulica wileńskiego Starego Miasta.