Pałac Prezydencki

W skrócie

Pałac Prezydencki często nazywany jest potocznie „Prezydenturą”. Znajduje się on na placu nazwanym imieniem Szymona Dowkonta, który był absolwentem Uniwersytetu Wileńskiego i autorem pierwszej Historii Litwy wydanej w języku litewskim w XIX wieku.

Z każdej strony do placu prowadzi wąska uliczka, która nagle się otwiera i ukazuje majestatyczne budowle z przełomu XVIII i XIX wieku – dawne domy szlachciców oraz obecny Pałac Prezydencki. Klasycystyczny majestat placu ocieplają barokowe wieżyczki kościoła.

W każdą niedzielę o godzinie 12.00 odbywa się uroczysta ceremonia wciągnięcia flagi, trwająca około 5-10 minut. Uczestniczą w niej wojskowi Kompanii Honorowej Wojska Litewskiego, ubrani nie tylko w nowoczesne paradne mundury, lecz także w zbroje średniowieczne. Żołnierze, ubrani w czternastowieczne mundury straży pałacu książęcego z epoki Olgierda, niosą wieść o tym, że dzisiejsze Wojsko Litewskie stanowi część tysiącletniej historii kraju i jest dostojnym jego strażnikiem.

Krótka historia

Kilka słów o budynku Pałacu Prezydenckiego. Od XVI wieku mieściła się tu rezydencja biskupów wileńskich. W XVIII stuleciu, kiedy to okupowana Litwa włączona została w skład Imperium Rosyjskiego, pałac zamieniono na rezydencję generał-gubernatora Wilna. Bywał tu car Rosji Aleksander I, król Francji Ludwik XVIII, cesarz Napoleon Bonaparte, Marszałek Polski Józef Piłsudski.

W 1997 roku budynek został odrestaurowany. Jest to miejsce pracy Prezydenta Litwy i jego kancelarii, przyjmowani są tu liderzy innych krajów. Powiewająca nad pałacem flaga Prezydenta Republiki Litewskiej jest opuszczana, gdy Prezydent udaje się zagranicę. Dwie z trzech flag przed pałacem zmieniane są na flagi państw reprezentowanych przez wysokich gości składających wizytę w Wilnie.

Adres:
S. Daukanto g. 3, Vilnius 01122Google Maps
Nr telefonu:
Strona internetowa:

Warto sprawdzić

Pałac Sejmowy
Pałac Sejmowy

Pałac Sejmowy jest symbolem litewskiego oporu wobec władzy sowieckiej.