Kościół św. Janów

Czy wiesz, który z kościołów wileńskich nosi miano najpiękniejszej budowli? Tak, chodzi o kościół świętych Janów, a właściwie kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, którego budowa trwała prawie 40 lat, a dobiegła końca w 1426 roku.  Wówczas była to budowla gotycka. W 1571 roku kościół został oddany zakonowi jezuitów i od tego czasu należy do zespołu budowli Uniwersytetu Wileńskiego. Kościół św. Janów z dzwonnicą jest jedną z najbardziej malowniczych jego części.

W czasach sowieckich świątynię zmieniono na magazyn, który później przekazano na potrzeby muzeum uniwersyteckiego.

Obecnie kościół św. Janów znów pełni funkcję sakralną. W 1993 roku odwiedził go papież Jan Paweł II.

Dzwonnica kościoła jest jedną z najwyższych budowli na wileńskiej starówce. Jej wysokość wynosi 68 metrów.

Elewację kościoła św. Janów w XVIII wieku zaprojektował najwybitniejszy architekt okresu baroku wileńskiego, Jan Krzysztof Glaubitz.

Budowę świątyni rozpoczęto w 1387, a zakończono w 1426 roku. Pierwotnie była to budowla gotycka, później – w pierwszej połowie XVIII wieku – nabrała wyraźnych cech późnego baroku. W latach 30 XX wieku znaczna część bogatego wnętrza barokowego została zniszczona.

Wnętrze kościoła jest wyjątkowe ze względu na kompozycję dziesięciu ołtarzy prezbiteriańskich, która jest jedyną w krajach bałtyckich. Znajdujące się w kościele organy były najsłynniejsze w całej Litwie. W nawie głównej obok filarów znajduje się 18 rzeźb, z których aż 12 przedstawia św. Janów.

Najokazalsze kaplice boczne – to Ogińskich oraz św. Anny. Znajduje się tu wiele tablic pamiątkowych, m. in. Hieronima Stroynowskiego, Adama Mickiewicza, Antoniego Edwarda Odyńca, Władysława Syrokomli (właśc. Ludwika Kondratowicza), Tadeusza Kościuszki, Konstantinasa Sirvydasa, Simonas Daukantasa oraz wiele innych.

Od czasów uczelni jezuickiej w świątyni modlili się profesorowie i studenci, odbywały się różne przedstawienia teatralne, dyskusje, uroczyste powitania królów. Wiele tradycji przetrwało do naszych czasów. Dziś odbywają się tutaj uroczystość wręczenia dyplomów, a także koncerty oraz festiwale.

Adres:
Šv. Jono g. 12, Vilnius 01123Google Maps
Nr telefonu:
Godziny zwiedzania:

I-VI: 9.00 – 18.00

Cena:

Wstęp wolny

Warto sprawdzić

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Jeśli wierzysz w cuda, wstąp do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (byłego kościoła Świętej Trójcy).