Zarzecze – niepodległa republika w Wilnie miejsce, w którym mieści się historia i sztuka

Zarzecze – najmniejsza dzielnica Wilna o powierzchni zaledwie 0,6 km², oddzielona od wileńskiej Starówki rzeką Wilenką. Zarzecze, będące na początku lat 90. dosyć niespokojnym miejscem, dziś przerodziło się w piękne sądziedztwo artystów, inte-lektualistów i przedsiębiorców.

W dniu 1 kwietnia 1997 r. Zarzeczanie, niby żartując, lecz w rzeczywistości poważnie podchodząc do sprawy, ogłosili niepodległość. A cóż to za niepodległa republika bez pieniędzy, władz, hymnu, konstytucji i, co najważ-niejsze, wolnego ducha – na Zarzeczu znajdziesz wszystko.