Żydowskie dziedzictwo

Zarzecze przez długie lata było zamieszkiwane przez żydowskich kupców. W końcu Zarzecza mieścił się stary cmentarz żydowski. Dziś pozostał po nim tylko monument.

Cień synagogi działającej do 1941 r. można zobaczyć we współczesnym domie mieszkalnym.

Adres:
Krivių g. 123, Vilnius 01210Google Maps