Szlak pielgrzymkowy Jana Pawła II

W skrócie

Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Litwę. Jego wizyta w 1993 roku dała odradzającemu się państwu litewskiemu ogromne wsparcie moralne i dyplomatyczne oraz wzmocniła ducha narodowego i dążenie do jedności.

Ku czci Papieża główne świątynie litewskie zjednoczyły się w ramach szlaku pielgrzymkowego imienia Jana Pawła II. Dzięki temu pątnicy mogą nie tylko zwiedzić najsłynniejsze miejsca sakralne w archidiecezji wileńskiej, ale również poznać historię kościoła na Litwie, sztuki i architektury sakralnej. Więcej informacji o wszystkich obiektach znajdujących się na szlaku pielgrzymkowym Jana Pawła II można znaleźć na stronie www.piligrimukelias.lt.

Krótka historia

Szlak pielgrzymi Jana Pawła II obejmuje najważniejsze obiekty sakralne, które papież odwiedził podczas swej wizyty na Litwie oraz inne obiekty sakralne związane z papieżem Polakiem i odwiedzane przez pielgrzymów i turystów.

Obiekty na szlaku pielgrzymkowym Jana Pawła II:

 1. Bazylika archikatedralna z kaplicą św. Kazimierza w Wilnie
 2. Kaplica NMP Matki Miłosierdzia (Ostrobramska) i kościół św. Teresy w Wilnie
 3. Kalwaria Wileńska
 4. Kościół Nawiedzenia NMP w Trokach
 5. Kościół Wniebowzięcia NMP w Piwoszunach
 6. Bazylika w Mariampolu i kaplica w Luginiach
 7. Bazylika Archikatedralna w Kownie
 8. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie
 9. Kościół i klasztor w Pożaiściu
 10. Sanktuarium w Szydłowie
 11. Kościół i klasztor w Cytowianach
 12. Katedra w Szawlach
 13. Góra Krzyży
 14. Bazylika i stacje Drogi Krzyżowej w Kalwarii Żmudzkiej
 15. Kościół Wniebowzięcia NMP w Krakinowie
 16. Kościół NMP Królowej Pokoju w Kłajpedzie
 17. Kościół w Rakiszkach
 18. Kościół św. Ignacego Loyoli w Szawlach
Adres:
Strona internetowa:

Warto sprawdzić

Muzeum Dziedzictwa Kościelnego
Muzeum Dziedzictwa Kościelnego

Na wileńskiej starówce znajduje się unikalne Muzeum Dziedzictwa Kościelnego.