Oficjalna agencja rozwoju miasta Wilna

Ostra Brama

Obecnie Ostra Brama dla większości wiernych jest miejscem świętym. Jednakże kilka stuleci temu była to po prostu jedna z dziesięciu bram miasta z basztą obronną (jedyna, która przetrwała do dziś). O funkcjach obronnych tej budowli świadczą strzelnice, dobrze widoczne z zewnętrznej strony bramy.

W źródłach historycznych pierwsza wzmianka o Ostrej Bramie pochodzi z 1514 roku.

Początkowo brama ta nazywana była Miednicką, gdyż znajdowała się na szlaku prowadzącym do Miednik. Nazwa „ostrej” bramy może pochodzić od nazwy dzielnicy położonej wówczas na obrzeżach miasta. Istnieje również inna wersja pochodzenia nazwy, zgodnie z którą brama zlokalizowana jest we wschodniej części, gdzie wschodzi słońce. Poza tym, Dziewicę Maryję nazywano również gwiazdą wschodu (świtu) (lit. „aušra”). Z tego powodu bramę tę nazywa się także Bramą Wschodnią (lit. „Aušros Vartai”).

W XVII wieku obok Ostrej Bramy zbudowana została drewniana kapliczka, w której umieszczono cudowny obraz Matki Boskiej. Po pożarze wzniesiono już murowaną kaplicę. Obecny wygląd w stylu późnego klasycyzmu nadany został kaplicy po rekonstrukcji w XIX wieku.

W kaplicy ostrobramskiej znajduje się cudowny obraz Najświętszej Marii Panny – Matki Boskiej Miłosiernej. Jest to jeden z najwybitniejszych renesansowych dzieł malarskich na Litwie, zwany Madonną Ostrobramską lub Madonną Wileńską. Namalowany został w XVII wieku specjalnie do tej kaplicy i wzorowany był na rycinach holenderskiego malarza Martina de Vosa. Obraz jest czczony i uważany za cudowny zarówno przez katolików, jak też przez prawosławnych i unitów (grekokatolików). Znany jest na całym świecie.

Adres:
Aušros Vartų 14, Vilnius 01303Google Maps
Nr telefonu:
Strona internetowa:
Godziny zwiedzania:

Ostra Brama
Maj-Październik:
I-VII: 6:00-19:00
Listopad-Kwiecień:
I-VII: 7:00-19:00

Kościół św. Teresy
I-VI: 10:00-19:00
VII: 7:00-19:00

Cena:

Godziny zwiedzania

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information,read here.