Centrum Sztuki Wizualnej im. Jonasa Mekasa

W skrócie

O powstającym centrum sztuki wizualnej Jonas Mekas, jedna z kluczowych postaci awangardy filmowej, powiedział: „Pozwólcie mi pomarzyć, co mogłoby się znaleźć w tym centrum, oprócz dzieł Jurgisa Mačiūnasa i Jonasa Mekasa. To nie powinno być tylko i wyłącznie muzeum – miejsce, w którym byłyby eksponowane kolekcje, to znaczy to, co zostało stworzone przez J. Mačiūnasa, artystów ruchu artystycznego Fluxus i przeze mnie. Niech to będzie przestrzeń obecnie tworzących artystów zajmujących się filmem, wideo, sztuką komputerową i mieszankami gatunkowymi. Jednocześnie centrum powinno stanowić przegląd prac artystycznych przedstawicieli tychże gatunków – od początku do chwili obecnej. Centrum powinno być nośnikiem wszystkich dziedzin awangardy artystycznej”.

W założeniach centrum przewidziana jest promocja klasyki filmowej, kina intelektualnego, dokumentalnego i narodowego oraz sztuk wizualnych, gromadzenie, przechowanie i eksponowanie dzieł znanych twórców litewskich XX wieku Jonasa Mekasa i Jurgisa Mačiūnasa, a także różnych przedmiotów związanych z ich życiem i twórczością (szkiców, plakatów, fotografii, narzędzi pracy, sprzętu, artykułów gospodarstwa domowego), poszukiwanie, odkrywanie i pokazywanie światu prac młodych litewskich wizualistów.

Krótka historia

IUP „Centrum Sztuki Wizualnej im. Jonasa Mekasa” powstało w celu promowania klasyki filmowej, kina intelektualnego, dokumentalnego i narodowego oraz sztuk wizualnych. Centrum planuje założenie archiwum filmowego, w którym będą gromadzone i przechowywane wszelkie dane awangardy filmowej.

Jednym z głównych zadań powstającego centrum jest sprowadzenie spuścizny artystycznej światowej sławy artystów Jurgisa Mačiūnasa i Jonasa Mekasa z Nowego Jorku do Wilna. W tym celu w 2007 roku centrum podpisało z artystą umowę w sprawie nabycia zbiorów Fluxus, które tworzy około 2600 eksponatów. Jest to trzecia pod względem wielkości kolekcja Fluxus na świecie, po muzeum sztuki nowoczesnej w Nowym Jorku i Galerii Państwowej w Stuttgarcie. Zbiory Fluxus tworzą prace Jurgisa Mačiūnasa i są dedykowane filmowcom, magazynowi „Film Cuture”, projektom J. Mekasa, a także wyjątkowe dzieła i dokumentacja dotycząca założenia dzielnicy SOHO oraz prywatne teksty J. Mačiūnasa. Są też prace wybitnych awangardzistów, m. in. Roberta Morrisa, Nam June Paika, Jonasa Mekasa, Yoko Ono, On Kawara, Donalda Judda, Yvonne Rainera, Alison Knowles, Michaela Heizer, Joan Jonas, Claes Oldenburg i wielu innych.

Odzyskując dzieła dwóch najbardziej wpływowych awangardzistów na świecie, emigrantów litewskich Jonasa Mekasa i Jurgisa Mačiūnasa, Wilno dąży do otrzymania miana centrum Fluxus XXI wieku.

Adres:
Malūnų g. 8, Vilnius 01109Google Maps
Nr telefonu:
Strona internetowa:
Godziny pracy:

II-V: 15:00-19:00
VI: 12:00-17:00
I, VII: Nieczynne
W dni świąt państwowych jest nieczynne

Warto sprawdzić

Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa
Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa

Vytautas Kasiulis został uznany przez krytyków sztuki za jednego z najbardziej interesujących malarzy szkoły paryskiej drugiej połowy XX wieku.