Oficjalna agencja rozwoju miasta Wilna

Zasady projektu „Meet a Local”

O projekcie

 • „Meet a Local” to projekt wolontariatu turystycznego w Wilnie, skierowany do turystów, którzy chcieliby spędzić kilka godzin z lokalnymi mieszkańcami Wilna i poznać miasto od wewnątrz, z punktu widzenia rodowitego wilnianina.
 • Organizatorem projektu jest oficjalna agencja turystyki i rozwoju biznesu miasta „GO Vilnius”.

Zakres projektu

 • Projekt jest realizowany przez cały rok, w każdy dzień tygodnia.
 • Projekt obejmuje tylko terytorium miasta Wilna. Jednak za obopólną zgodą stron (zarówno wolontariuszy, jak i turystów) można zwiedzić także inne miasta.

Uczestnicy projektu

 • Udział w projekcie mogą wziąć wszyscy goście miasta, którzy mają ukończone 18 lat.
 • Osoby poniżej 18-ego roku życia mogą wziąć udział w projekcie w towarzystwie osoby dorosłej.

Wolontariusze projektu

 • Wolontariuszami projektu mogą zostać wyłącznie osoby powyżej 18-ego roku życia.
 • Do wolontariatu szczególnie zapraszane są osoby niebędące zawodowymi przewodnikami.
 • Wolontariusze mają możliwość dołączenia do projektu po rozmowie motywacyjnej z kuratorami projektu.

Organizowanie spotkań

 • Projekt jest realizowany za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu, w którym komunikacja prowadzona jest drogą korespondencji elektronicznej.
 • Turyści, którzy chcą wziąć udział w projekcie, proszeni są o wypełnienie ankiety na stronie internetowej „GO Vilnius”, podając swoje dane kontaktowe i dodatkowe preferencje dotyczące spotkania z wolontariuszem.
 • Po wypełnieniu ankiety turyści otrzymują e-mailem listę wolontariuszy, dobranych według kryteriów i preferencji podanych w ankiecie. Kryteria, jakie są brane pod uwagę przez filtry systemu, to, między innymi, przedział wiekowy, języki, jakimi się posługują, data i godzina spotkania. Wysłanie ostatecznej listy może zająć do trzech godzin.
 • Zwiedzający ma 24 godziny na wybranie wolontariusza z podanej listy. W przypadku niedokonania wyboru w ciągu 24 godzin, zaproszenie na spotkanie zostaje anulowane.
 • Po wybraniu wolontariusza na spotkanie, system automatycznie wysyła wiadomość e-mailową do obu stron z potwierdzeniem, ustaloną datą i godziną spotkania oraz danymi kontaktowymi zwiedzającego i wolontariusza-przewodnika.
 • Wolontariusze mają możliwość zaproponowania innego czasu spotkania w przypadku, gdy nie dysponują tym, wskazanym przez zwiedzającego. Jeśli alternatywny termin stronom odpowiada, zwiedzający może go potwierdzić.
 • W przypadku gdy żaden z wolontariuszy nie jest dostępny we wskazanym przez zwiedzającego czasie, otrzyma on e-maila z opcją wyboru innego przedziału wiekowego wolontariusza. Po dostosowaniu przedziału wiekowego wolontariusza utworzenie nowej listy wolontariuszy może zająć do trzech godzin.
 • Po zakończeniu spotkania zwiedzający otrzymuje wiadomość e-mailową z formularzem oceny spotkania.
 • Jeśli z jakiegoś powodu któraś ze stron nie może uczestniczyć w spotkaniu, powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę za pośrednictwem podanych informacji kontaktowych.

Dodatkowe warunki

 • Rejestracja odbywa się tylko na następny dzień.
 • Spotkania można zaplanować na dowolny dzień tygodnia w godzinach od 8:00 do 20:00.
 • Miejscem spotkania obu stron jest zawsze Centrum Informacji Turystycznej pod adresem Pilies g. 2, chyba że strony wcześniej uzgodnią alternatywne miejsce spotkania.
 • Jest to projekt non-profit i udział w nim jest bezpłatny.

Przetwarzanie danych

 • Informacje udostępnione w formularzu są wykorzystywane w procesie selekcji wolontariuszy w celu zidentyfikowania wolontariusza najlepiej odpowiadającego kryteriom danego spotkania.
 • Dane kontaktowe podane w kwestionariuszu są wysyłane do wolontariusza, który został wybrany na spotkanie.
 • Wypełniając ankietę zwiedzający wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych do selekcji wolontariusza, zaś jego dane kontaktowe zostaną podane wybranemu wolontariuszowi przed spotkaniem.
 • Wypełniając ankietę zwiedzający również wyraża zgodę na otrzymanie formularza oceny spotkania po jego odbyciu.

W przypadku wystąpienia awarii systemu lub dodatkowych pytań, skontaktuj się z Centrum Informacji turystycznej (Pilies g. 2): +370 5 262 9660, [email protected].

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie do celów analitycznych, reklamowych i spersonalizowanych treści. Więcej informacjiznajdziesz tutaj.