Tarptautinių renginių rėmimo programa

Tarptautinių renginių rėmimo programa

Dalyviai
icon-participants-svg
Trukmė
icon-duration-svg
Sektorius
icon-sector-svg
Tipas
icon-type-svg

Tarptautinių renginių rėmimo programa

Tarptautinių renginių rėmimo programa yra skirta skatinti konferencijų organizatorius drąsiau planuotis ir organizuoti tarptautinius renginius Vilniuje. Programa  orientuota į tikslinei auditorijai skirtas konferencijas ar kitus renginius, kuriuose dalyvaujama išimtinai tik dėl profesinių priežasčių, pvz., darbdavio pavedimu, mokslo tyrimų tikslu ir pan. Tai konferencijos, kongresai, forumai, mokymai, seminarai ir kiti panašaus pobūdžio renginiai, kuriuose visi dalyviai yra registruojami ir žinomi organizatoriui. Ši programa nėra skirta pandemijos patirtai žalai atlyginti. Kompensacija skiriama tik išlaidoms, patirtoms už faktiškai surengtą renginį, padengti. Paraiškos dėl renginio organizavimo išlaidų kompensavimo priimamos likus ne mažiau nei 30 d. iki renginio pradžios. Aplikuoti galima tiek dėl gyvai organizuojamų, tiek dėl hibridinių renginių. 

 • Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyje registruotas viešas ar privatus juridinis asmuo, organizuojantis tarptautinį renginį savo kaštais ir prisiimantis finansinę, ekonominę, organizacinę ir įstatyminę atsakomybę už renginio organizavimą;
 • Organizacijos arba fiziniai asmenys veikiantys renginio organizatoriaus vardu.
 • Renginys vyksta mokamoje renginių erdvėje Vilniuje;
 • Renginyje dalyvauja mažiausiai 30 dalyvių;
 • Renginyje dalyvauja mažiausiai 20% užsieniečių;
 • Renginio trukmė yra bent viena diena (min. 4 val.);
 • Renginyje dalyvauja tik registruoti, organizatoriui žinomi dalyviai;

Kompensuojamos tik tiesiogiai su renginio organizavimu susijusios išlaidos:

 • Patalpų ir įrangos nuoma
 • Dalyvių maitinimas
 • Transportas
 • Renginio viešinimas
 • Pramoginio pobūdžio paslaugos
 • Renginio organizatoriaus paslaugos
 • Mugės, parodos ir panašaus formato renginiai;
 • Sporto ir kultūros renginiai;
 • Privačių įmonių šventės, vakaro ir pramoginiai renginiai, gala vakarienės, apdovanojimai ir  pan.;
 • Renginiai, skirti privatiems asmenims (žmonėms, kurie dalyvauja renginyje dėl asmeninės paskatos) arba skirti laisvalaikio ar poilsio tikslams;
 • Renginiai, kuriuos pareiškėjęs arba trečioji šalis privalo vykdyti pagal įstatymą;
 • Renginiai, kuriems finansavimas skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansavimo programų (renginio pajamos iš rėmimo / partnerysčių sutarčių neatmeta kompensacijos skyrimo galimybės);
 • Politinių partijų renginiai.

Pagrindinės kompensacijos dydis priklauso nuo Paraiškos vertinimo metu surinktų balų skaičiaus. Balais vertinami 5 pagrindiniai renginio kriterijai: 

 • Dalyvių skaičius;
 • Renginio tema / sektorius;
 • Renginio trukmė;
 • Renginio strateginė svarba miestui;
 • Renginio įtaka kito renginio pritraukimui;

Jeigu renginys planuojamas hibridinis, gali būti skirta ir papildoma kompensacija, kurios dydis priklauso nuo gyvai renginyje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus. 

Pagrindinės kompensacijos dydis renginiui - iki 28 000 Eur, papildomos kompensacijos dydis - iki 2000 Eur. Didžiausia galima kompensacija renginiui - 30 000 Eur. 

Lėšų panaudojimo įrodymai pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo renginio pabaigos elektroniniu būdu. Pateikiami tokie dokumentai: 

 • Renginio ataskaita;
 • Patalpų nuomos bei kitas paraiškoje pažymėtas renginio organizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
 • Renginyje faktiškai dalyvavusių gyvų dalyvių sąrašas;
 • Renginio programa, kurioje matytųsi renginio trukmė;
 • Įrodymai, kad Vilniaus įvaizdinė medžiaga buvo naudojama prieš ir/ar per renginį;
 • Renginio nuotraukos arba nuoroda į nuotraukų galeriją. 

Jeigu renginys buvo hibridinis, papildomai reikia pateikti: 

 • Renginyje faktiškai dalyvavusių virtualių dalyvių sąrašą;
 • Renginio programą, kurioje matytųsi hibridinio renginio trukmė. 

Po lėšų panaudojimo įrodymų pateikimo per 14 darbo dienų nustatoma galutinė kompensacijos suma.

Kompensacija išmokama po renginio, pateikus reikalingus lėšų panaudojimo įrodymų dokumentus ir nustačius galutinę kompensacijos sumą. 

Kompensacija pervedama į nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų nuo sąskaitos ar kito buhalterinei apskaitai tinkamo dokumento pateikimo dienos.

8 programos žingsniai   

1 žingsnis       Paraiškos pateikimas. Paraiška pateikiama elektroniniu būdu likus ne mažiau kaip 30 dienų iki renginio.

2 žingsnis       Paraiškos vertinimas. Pateikta paraiška įvertinama per 14 dienų nuo jos pateikimo.

3 žingsnis       Informacinis pranešimas. Apie preliminarios kompensacijos skyrimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.  

4 žingsnis       Renginio įgyvendinimas

5 žingsnis       Renginio ataskaita. Po renginio per 20 dienų pateikiama renginio ataskaita ir kiti ją lydintys dokumentai 

6 žingsnis      Ataskaitos vertinimas. Renginio ataskaita įvertinama per 14 dienų

7 žingsnis      Kompensacijos skyrimas. Apie galutinės kompensacijos skyrimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.

8 žingsnis      Kompensacijos išmokėjimas. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo sąskaitos pateikimo.

Susipažinkite su taisyklėmis.

Pateikti paraišką

Atsisiųskite

Paraiškos forma
Paraiškos forma
Taisyklės
Taisyklės
Ataskaitos forma
Ataskaitos forma

Turite klausimų? Susisiekite su mumis.

Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu analizės, reklamos ir personalizuoto turinio tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos,skaitykite čia.